Usluge

CAD - CAM

CAD – CAM
Konstantno ulaganje u mašinski park, pribavjanje najsostificiranjije opreme , mjernog i reznog alata prati i ulaganje u najsavremenije softwerske verzije . Konstantno se usavršavamo u radu sa novim informatičkim alatima. Vršimo projektovanje u Soldworksu i autocadu.

CAM sistemi se koriste za projektovanje proizvodnih procesa, upravljanje mašinama , alatima i materijalnim tokovima pomoću programabilne automatizacije.

CAD omogućava smanjivanje troškovarazvoja proizvoda i smanjivanje vremena izlaska novog proizvoda iz proizvodnje na tržište.

CAD/CAM je alat koji integriše funkcije projektvanja proizvoda i proizvodnju, uz pomoć računara. Naši projektanti pomoću CAD-a mogu izgraditi, analizirati i testirati protoipove raznih proizvoda. Elektronski realizovani prototipovi proizvoda se dostavljaju CAM-u gdje se vrši programiranje potrebnih operacija za izradu proizvoda. Program koji sadrži potrebene operacije za izradu proizvoda se dostavlja CNC mašini koja će izrađivati proizvod.