U sektoru trgovinske djelatnosti, poduzeće INDEX d.o.o. bavi se uvozom i prodajom orginalnih rezervnih dijelova za teretne motorna vozila, prikolice i autobuse renomiranih proizvođača. 
Sjedište firme je u Gračanici sa centralnim magacinom preko 8000 artikala. 
Organizovali smo prodaju tako što smo se približili kupcima sa 13 poslovnih jedinica i to: