Proizvodni program d.o.o. INDEX podrazumjeva mašinsku obradu malih i velikih serija vrhunskog kvaliteta.

trgovina

U sektoru trgovinske djelatnosti bavimo se uvozom i prodajom orginalnih rezervnih dijelova za teretne motorna vozila.

Kontakt:
Adresa: Branilaca kule grada bb
Tel: +387 35 705 221 ; Fax: +387 35 705 155
Email: index.gr@bih.net.ba

Trgovina

U sektoru trgovinske djelatnosti bavimo se uvozom i prodajom orginalnih rezervnih dijelova za teretne motorna vozila.

Kontakt:
Adresa: Branilaca kule grada bb
Tel: +387 35 705 221 ; Fax: +387 35 705 155
Email: index.gr@bih.net.ba

Proizvodni program d.o.o. INDEX podrazumjeva mašinsku obradu malih i velikih serija vrhunskog kvaliteta.