Proizvodni program d.o.o. INDEX podrazumjeva mašinsku obradu malih i velikih serija vrhunskog kvaliteta.

trgovina

U sektoru trgovinske djelatnosti bavimo se uvozom i prodajom orginalnih rezervnih dijelova za teretne motorna vozila.

Proizvodni program d.o.o. INDEX podrazumjeva mašinsku obradu malih i velikih serija vrhunskog kvaliteta.

Trgovina

U sektoru trgovinske djelatnosti bavimo se uvozom i prodajom orginalnih rezervnih dijelova za teretne motorna vozila.