Proizvodnja

Proizvodni program d.o.o. INDEX podrazumjeva mašinsku obradu malih i velikih serija vrhunskog kvaliteta. Upotrebom savremenih tehnologija i velikim iskustvom u obradi metala možemo da odgovorimo i na proizvodnju najzahtevnijih djelova.

Bez obzira na vrstu materijala ili veličinu serije sve naše proizvodne mogućnosti se mogu upotrjebiti radi postizanja vrhunskih rezultata. Na raspolaganju imamo najsavremenije CNC strugove i obradne centre renomiramog proizvođača DMGMORI. Posebnu pažnju posvećujemo kontroli (fazna , međufazna i završna kontrola) naših proizvoda koristeći se najsavremenijom mjernom opremom.

CNC glodanje

Naš proizvodni pogon je opremljen sa najmodernijim 5-osnim i 3-osnim obradnim centrima fabrikata DMGMORI

CNC struganje

Proizvodni pogon naše firme opremljen je sa najmodernijim cnc strugovima fabrikata DMGMORI.

Kontrola

Jedna od najznačajinijih komponenti kojoj pridajemo poseban značaj je kontrola prozvoda.Naš kontrolni sistem se sastoji iz fazne, međufazne i završne kontrole proizvoda.

Površinska zaštita

Najčešći vidovi površinske zaštite su : eloksacija, niklovanje, cinčanje i bruniranje.

CAM - CAD

Konstantno ulaganje u mašinski park, pribavjanje najsostificiranjije opreme , mjernog i reznog alata prati i ulaganje u najsavremenije softwerske verzije . 

Pregledajte kompletnu listu mašina sa kojima raspolažemo.

Proizvodnja

Proizvodni program d.o.o. INDEX podrazumjeva mašinsku obradu malih i velikih serija vrhunskog kvaliteta. Upotrebom savremenih tehnologija i velikim iskustvom u obradi metala možemo da odgovorimo i na proizvodnju najzahtevnijih djelova.

Bez obzira na vrstu materijala ili veličinu serije sve naše proizvodne mogućnosti se mogu upotrjebiti radi postizanja vrhunskih rezultata. Na raspolaganju imamo najsavremenije CNC strugove i obradne centre renomiramog proizvođača DMGMORI. Posebnu pažnju posvećujemo kontroli (fazna , međufazna i završna kontrola) naših proizvoda koristeći se najsavremenijom mjernom opremom.

CNC glodanje

Naš proizvodni pogon je opremljen sa najmodernijim 5-osnim i 3-osnim obradnim centrima fabrikata DMGMORI

CNC struganje

Proizvodni pogon naše firme opremljen je sa najmodernijim cnc strugovima fabrikata DMGMORI.

Kontrola

Jedna od najznačajinijih komponenti kojoj pridajemo poseban značaj je kontrola prozvoda.Naš kontrolni sistem se sastoji iz fazne, međufazne i završne kontrole proizvoda.

Površinska zaštita

Najčešći vidovi površinske zaštite su : eloksacija, niklovanje, cinčanje i bruniranje.

CAM - CAD

Konstantno ulaganje u mašinski park, pribavjanje najsostificiranjije opreme , mjernog i reznog alata prati i ulaganje u najsavremenije softwerske verzije . 

Pregledajte kompletnu listu mašina sa kojima raspolažemo.